Поделись:

РАЗДЕЛЫ
Авиация и космонавтика (292)
Административное право (113)
Английский язык (62064)
Арбитражный процесс (22)
Архитектура (98)
Астрология (15)
Астрономия (4788)
Банкосвкое дело (4987)
Без категории (14560)
Безопасность жизнедеятельности (2585)
Биографии (3219)
Биология (4036)
Биология и химия (1421)
Биржевое дело (61)
Ботаника и сельское хозяйство (2694)
Бухгалтерский учет и аудит (7694)
Валютные отношения (47)
Ветеринария (45)
Военная кафедра (732)
География (4779)
Геодезия (27)
Геология (1186)
Геополитика (42)
Государство и право (19449)
Гражданское право и процесс (434)
Делопроизводство (17)
Деньги и кредит (96)
ЕГЭ (32)
Естествознание (92)
Журналистика (899)
ЗНО (47)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (475)
Инвистиции (91)
Информатика (3452)
Информатика, программирование (5960)
Исторические личности (2109)
История (20812)
История техники (765)
Кибернетика (60)
Коммуникации и связь (3050)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (580)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (102)
Криминология (46)
Кулинария (1147)
Культура и искусство (8212)
Культурология (501)
Литература (зарубежная) (2035)
Литература и русский язык (11459)
Логика и логстика (545)
Маркетинг (7739)
Медицина и здоровье (9936)
Международное право (79)
Международные отношения (2189)
Менеджмент (11960)
Металлургия (82)
Москвоведение (764)
Музыка (1307)
Налоги и налогооблажение (199)
Наука и техника (1139)
Начертательная геометрия (9)
Окультизм и уфология (8)
Педагогика (7566)
Политология (3650)
Право, юриспруденция (3708)
Предпринимательство (406)
Промышленность и производство (6865)
Психология (8363)
Психология и педагогика (4048)
Радиоэлектронника (364)
Реклама (948)
Религия и мифология (2829)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4709)
Статистика (80)
Страхование (105)
Строительство (1984)
Таможенная система (655)
Теория государства и права (219)
Теория организации (35)
Технология (492)
Транспорт (2552)
Туризм (80)
Уголовное право и процесс (369)
Управление (105)
Физика (3298)
Физкультура и спорт (4360)
Философия (6846)
Финансовые науки (4389)
Финансы (5237)
Химия (2195)
Цифровые устройства (22)
Экология (4322)
Экономика (19673)
Экономико-математическое моделирование (644)
Экономическая география (113)
Экономическая теория (2472)
Этика (887)
Юриспруденция (268)
Языковедение (135)
Языкознание и филология (1140)
Счетчики


Історія виникнення англійської мови
Раздел: Английский язык

Херсонське обласне відділення МАН

Херсонське міське наукове товариство учнів "Пошук"

Фізико-технічний ліцей
при ХНТУ та ДНУ
Історія виникнення англійської мови
Семенов Олександр Володимирович

Дніпровський,Фізико-технічний ліцей,

11-А клас

Кірієнко Вадим Вадимович,

вчитель англійської мови

Херсон
– 2010


Зміст


Вступ

1.
Стара Англійська

1.1
Англосаксонське поселення

1.2
Скандинавське поселення

1.3 Норманське вторгнення

2. Середня Англійська

3. Сучасна Англійська

Висновок

Список літературиВступ


Основним завданням роботи є пош
ук правильного шлях
у
дослідження
розвитку Англійської мови.

Частіше за все, дослідження еволюції Англійської мови діл
и
ться на чотири етапи: Стара Англійська, Середня Англійська і Сучасна (теперішній час) Англійська мова. Однак, немає жорстких правил про те, коли один період Англійської мови закінчується,а коли починається інший. Дата періодів Англійської часто формулюється наступним чином:

Стара Англійська
-
500 – 1100

Середня Англійська -
1100 – 1500

Рання Сучасна Англійська -
1500 – 1800

Сучасна Англійська
-
1800 –
сьогодні

Кожна з цих дат
скоріше
означає
хронологію

історичних подій
, а н
е

мовний розвиток. Тим не менш
,
саме
вони вплинули на
еволюцію Англійської м
ови.1.
Стара Англійська (450-1100
н.е
)


1.1
Англосаксонське поселення


Завжди важко
визначити, коли саме
виникла та чи інша мова
, але у випадку
з

англійською
ми можемо принаймні говорити
з впевненістю
, що
вона
як окрем
е явище
існувала

до приходу англосаксів
.

Мало відомо
стей існує про цей період
,
але з упевненістю можна стверджувати,
що німецькі загарбники при
йшли
з

північно-західного
узбережж
я
Європи в п'ятому та шостому століттях
.

Племена
Англ
ів
, Сак
с
ів та Ютів перетнули
Північн
е
мор
е
з
боку Північної Германії та Данії і облаштувалися у Великобританії.

Як пишуть
історики
: "Англійська мова
прибула
у Великобритані
ю
на кінці меча".

В ті
час
и
жителі Англії говорили кельтською мовою
та більшість із них була витіснена загарбниками на північ та на схід – переважно на території нинішніх Уельсу, Шотландії та Ірландії
.

Загарбницькі

германські племена говори
ли схожими
мо
вами, які в Англії розвинулися
в те, що ми зараз називаємо Старою Англійською.
Англи прийшли з Англії
(Englaland) та їхню мовою
була Англійська (Englisc) - від
яких слова Англії і англійська

походять
.
Ми мало знаємо про мовну ситу
ацію в цей період, тому що існує
не так багато письмових архівів
що до германських
мов північно-зах
ідної Європи
.

Також

мало відчутних
слідів кельтської мови
в Сучасній
англійськ
ій
.
Деякі вчені вважають, що кельтська мова, можливо, мала вплив на основний граматичний розвиток англійської мови, особливо в деяких части
нах країни, але це тільки здогадки
. Кількість запозичених слів, що прийшли зі Старої Англійської з цього джерела дуже мала.
Ті, що вижили в сучасній англійській мові включаючи "brock" (борсук), і "coomb" тип долини. Кельти зберегли свою мову в деяких ча
стинах Англії, але вони не додал
и багато слів до англійського словника. Ті, які використовуються зараз, є в основному топоніми: назви регіонів, міст, річок. Кельти мали ряд подібних слів, ім'я річок, таких як: Exe, ЕСК, Usk. Всі з них походять зі слова, що означає вода (Uisge).

Спочатку, Стара Англійська мова мала різні групи діалектів, що відображають різне походження з англо-саксонських королівств Англії. Один з цих діалектів, пізній Уест-Саксон, врешті-решт став домінуючим. Стара англійська мова не звучить і не виглядає як сьогоднішня. Англійцям в даний час було б дуже важко зрозуміти Стару Англійську. Тим не менше, близько половини з найбільш часто вживаних слів у сучасній англійській мові
мають коріння
Старої Англійської. Слова be, strong і water, наприклад, отримані від Старої Англійської. Старою Англійською говорили приблизно до 1100
року
.

Частина Beowulf,
поема
, написан
а
Стар
ою
Англійськ
ою мовою
.
1.2
Скандинавське поселення


Наступними загарбниками були
Нормани
.
З середини IX століття велика кількість норманських загарбників

п
оселилися у Великобританії,
переважно
у північних та східних областях, і в XI столітті
уся Англії була під владою датського короля
Канат
а
.

Різні північно-німецькі мови норманів мали вел
ичезний вплив на англійську, це видно в словах,

котрі
англійська мова запозичила із цього джерела.

Вони включають в себе самі основні слова, такі як взяти, і навіть граматичні слова, такі, як вони.

Спільна Германська основа обох мов вказувала на схожість між Старої Англійською і мовою загарбників. Деякі слова, наприклад, дати,
вказує свого роду гібридизацію з деякими
написання
ми, що
повертаю
ть нас
д
алеко в Стару А
нглійськ
у, а інші мають Скандинавське
походження.
Ці п
одібн
ості між двома мовами
настільки великі, що в багатьох випадках не можна бут
и впевненим у точному походженні
того чи іншого слова або орфографії.
Однак, величезний вплив скандинавського діалекту, включаючи велику кількість
запозичених слів, не
з’являються у письмовій
англійськ
ій мові
,

аж до
чергового великого історичного та культурного перевороту, нормандського завоювання.

Культурні відмінності між англосаксами та вікінгами були порівняно невеликі. Вони вели приблизно такий же спосіб життя і говорили двома різновидами однієї германської мови(які в сукупності утворюють основу сучасної англійської мови). Крім того, датчани незабаром прийняли християнство. Ці подібності спростили політичне об'єднання, і до кінця 10 століття Англія була одним королівством, з німецької культурою.

Більша частина сучасної Шотландії також об'єдналась до цього часу в Gaelic kingdom, принаймні за назвою. Початок розмовної мови, ховається в таємничості та в
теоретичних
тенетах. Історія писемної Англійської мови також зникає в джунглях за відсутності писемних джерел. Але принаймні ті слова, які
пов’язані
з письмом розповідають нам чимало про ранній розвиток
даного
мистецтва та об'єктів, які використовувалися для
на
пис
ання
символів.

Слово писати в Старій Англійській мові виглядало writan. Спочатку воно означало шкрябати, а це саме те, що первісні люди робили на бересті або черепиці за допомогою гострого каміння та інших загострених інструментів. У більш розвинених країнах, які оточували Середземномор'я папірус використовувався замість кори дерев, як ви вже знаєте, що це й дало нам слово папери. Ручка якою ми зараз пишемо це латинське слово penna, що означало
пір’їна
і в деяких стародавніх колекціях ти все ще можеш знайти
пташине пір’я. І олівець, яким ми користуємося успадковує його назву з латинської penicillum, що означає маленький хвостик і звертається до часу, коли писали за допомогою маленького пензля, який дійсно виглядав, як маленький хвіст. Термін літера, що позначає письмовий знак, буква алфавіту вважається спорідненим з Латинським словом linere, залишити клякси на поверхні. Але те, що написано повинно бути прочитано.

У слові читати ми маємо дивне маленьке слово raedan зі Старої Англійської, яке означ
ало спершу вгадати, розгледіти.

Все, що треба було розтлумачити називалося raedels. Пізніше люди стали думати, що слово raedels мало форму множини через "S" на кінці. Нова форма однини raedel була утворена і стала предком сучасного слова riddle(загадка). Нарешті, слово читати набуло сучасного значення: якщо ти можеш читати, у вас є можливість побачити і зрозуміти, що написано.

Звичайно,

основою всіх письмових знаків є мова. Але це в першу чергу, розмовна діяльності і, отже, цей іменник походить від слова, що спочатку включало звернення до органу мовлення. У даному випадку це французьке слово мова, яке походить від латинського Лінгва, мову. Англійська мова зберегла її власне слово , що означало м'яку рухому частину тіла, яка знаходиться всередині рота, яку ти використовуєш для куштування та говоріння. Іноді ви можете почути, що слово tongue вживається в значенні мова, але це застаріле літературне вживання. Якщо ти хочете прочитати, те що написано іноземною мовою ти потребуєш словник. Термін словник походить від латинського слова dictio від DICO, сказати або говорити. Словник це дійсно запис

того, що люди говорять, вимови, написання і значення, які вони надають словам.


1
.
3 Норманське вторгнення


Наступними загарбниками були нормани, котрі прийшли через Ла

анш
, з
ч
астини Франції,
що зветься Нормандією. Вони підкорили Англію на чолі з герцогом Вільгельмом, який пізніше отримав ім'я Вільгельма Завойовника. Нормани принесли в Англію не тільки свого короля, але і їх французьку мову також. Це пояснює чому так багато французьких слів в англійському словнику. Успішне вторгнення в Англію норманами в 1066 році направило Великобританію в основне русло західної європейської культури. Раніше більшість зв'язків були зі Скандинавією. Тільки в Шотландії вони вижили; західні острови (аж до тринадцятого століття) і північні острови (до п'ятнадцятого століття), залишаються під контролем скандинавських королів. Протягом цього періоду англійські королі, які правили землями на континенті, часто вели війну з французькими королями у спорах з приводу прав власності.

На відміну від німецьких, норманські завоювання

були маловпливо
ви
ми. Не відбулося нічого подібного до норманського розселення. Замість того, Норманським солдатам, які були частиною армії вторгнення, було надано право власності на землю - і людей, що живуть на ній. Була введена Сувора феодальна система. Велика знать та барони, несли відповідальність перед королем, нижчі лорди кожен з яких володів селом
,
звітували перед бароном. Під ними були селяни, пов'язані в сувору систему взаємних обов'язків і зобов'язань перед місцевими лордами, і заборонялося виїжджати без їх дозволів. Селяни розмовляли англійською мовою саксів. Лорди і барони були франкомовними норманами. Це було початком англійської класової системи. Існування двох слів для більших тварин в сучасній англійській мові є результатом класового розподілу, започаткованим норманським завоюванням. Існують такі слова для живих тварин (наприклад, корови, свині, вівці), які мають
англосаксонське
походження, і слова, що означають мясо цих тварин(яловичина, свинина, баранина), котрі походять з англійської мови, яку нормани принесли в Англію. Як правило нормани їли
м’ясо
, а не англосаксонські селяни. Сурова система правління, котру нормани започаткували означало, що англонорманське королівст
в
о було найбільш впливовою політичною силою на британських островах. Недивно, що влада англійського монарху поступово розповсюдилась в інші частини британських островів в наступні 250 років. До кінця 13 ст. велика частина сх
ідної
Ірландії була під контролем англонорманських лордів від імені англійського короля і втой час Уельс був також під його безпосереднім правлінням(в той час була започаткована традиція називати найстаршого сина монархом, Принцом Уельським). Шотландії вдалось залишити політичну незалежність в середні віки, але змушена була час від часу ступати у війни заради цього.2. Середня англійська мова. (1100-1500)


Століття після Норманського завоювання свідчили про величезні зміни в англійській мові. В
ході
п
еріода
, що зветься Середньої Англійської

мови,
надзвичайно впливова
система Старо
ї А
нглійсько
ї мови

була зруйнована
.
Вона була
замін
ена
систем
ою подібною до Сучасної А
нглійськ
ої
мов
и, котра на відміну від Старої Англійської мови
мал
о використовує значущі закінчення слів в граматиці мови
.

Так, англійська мова, якою користувалися
з близько 1100 до близько 1500,
зветься Середньою

А
нглійськ
ою
мов
ою
. Культурн
а історія цього періоду різниця
. До того ж, це бу
ла
Англосакс
ька концепція загального права, а
не Римського права, яке сформувало основу законної системи.

Лексика англійської мови також дуже змінилися, з величезною кількістю запозичень з французької та латин
ської мов
, на дода
ток до скандинавських запозичених слів, які
уже згадувал
ися

та поступово
почали з'яв
лятися і в писемній мові. Стара англійська, на зразок Сучасній Німецькій
,
проявила
тенденці
ю
до знаходження
власних
еквівалентів для іноземних
слів і фраз (хоча обидва Стара
Англійськ
а і С
учасн
а Німецька

мают
ь
багато
запозичен
их слів), в той час як Середня Ан
глійська придба
ла звичку,
на зразок
Сучасн
ої
Англійськ
ої мови

охоче уживається з
іноземни
ми
сл
о
в
ами
. Тримовність для англійської, французької та латинської мов було поширене в світі бізнесу і професій, і
з сло
в
ами, що з легкістю переходили

з однієї мови на іншу
. Варто тільки
перегорнути етимології будь-якого
англійськ
ого
словник
а
, щоб отримати враж
ення від величезного числа слів,які у
в
ійшли із французької та

Англійська мов протягом
середньовіч
ного періоду. Ця тенденція продовжилася на початку сучасного
період
у
, коли
відбувся
вибух інтересу
до писемних
прац
ь

стар
ого світу. Незважаючи на англійські правил
а, північна та

центральн
і

частини
Уельс
у ніколи не були
врегульовани
ми у великій мірі
саксон
ами

і
Норман
ами. Як
р
езультат
("
Кельтська
")
Уельська мова та культура залишили
ся сильною. Eisteddfods, національні фестивалі
уель
ськ
ої пісні та поезії, тривали
протягом середньовіч
чя

і
все ще мають місце сьогодні. Англо

н
ормандські
лорд
и східної Ірландії залишилися
вірни
ми
англійсько
му
корол
ю
, але, незважаючи на закони, навпаки, в основному
с
прийня
ли

уельську мова та звичаї. Політична

незалежність
Шотландії не завадило
розповсюдженню
англійськ
ої
мов
и
і звичаї
в

у
південній частині країни. По-перше, англо-саксонськ
ий вплив
бу
в посилений
прибуттям багат
ьох

саксонських
аристократів
, рятувалися бігством від
норман
ського завоювання. По-друге, кельтські

королі

в
бач
али
,
що прийняття англо-нормандського
стил
ю

правління забезпечить
зміцн
ення
королівськ
ої
влад
и
. До кінця цього періоду культурн
ий
розкол скла
в
ся між низовин
ами
, де
спосіб життя та мову були
схожи
ми до
Англі
йської, і височинами
, де ("
Кельтська
") г
аельська культура

та мова переважала
- і де, з-за гірськ
ого

масштабу
, влада
корол
я було важко здійснити.

Саме в цей період, парламент почав поступову еволюці
онувати в демократичний орган, котр
ий
є
сьогодні. Слово "парламент", який походить від французького слова Парлером (говорити), був вперше використаний в Англії в тринадцятому столітті для
найменування
з
ібрання
дворян
, ініційованого королем.
У 1295
, був

наданий
зразок
моделі парламенту на майбутнє, включаючи
обраних представників міських і сільських район
ів
.

Один відомий анг
лійський лінгвіст вигукнув:
"
Сумно

представит
и,
яким

би був
англійськ
ий
обід як
би
не було нормандського завоювання!
"

Француз
ька мова
збага
тила
англійськ
ий

словник такими найменуваннями їжі
як бекон, ковбас
а
, соус, потім: тости, печиво, вершки, цукор. Вони вивчали англійську, щоб на десерт такі фрукти, як: рис, виноград, апельсин, лимон, гранат, персик
і назви цих фруктів стало відомими

для
англій
ців
за
вдяки
французьк
ої мови. Англійці
дізна
лис
я від них, як зр
обити печиво, торт, желе, патоку. З французької англійці
дізна
лис
я про гірчицю і
оцет
. Англій
ці запозичили з французької мови
дієсл
о
в
а,

що
опису
ють
різн
і
кулінарн
і
процес
и
: варити, смажити
в духовій шафі
, тушкувати, смажити.

Період
Середньої

А
нглійськ
ої мови

-
це час швидкого розвитку англійської літератури. Най
видатні
ший пое
т 14 століття був Джеффрі Чосер
. Його часто називають батьком англійської поезії, хоча, як ми знаємо, було багато англійських поетів перед ним. Як і слід було очікувати, мова
дуже
зміни
лася за
сімс
от років з часів Беовульфа і
набагато легше чита
ється Чосер, ніж будь-що написане

Старою А
нглійською мовою.

П
риклад Середньої англійсько
ї мови за
Чосера.
Є п'ять основних
наголосів
в кожному рядку, і читач помітить, що рима
зайняла місце алітерації Старої
Англійськ
ої
. Чосер б
ув добре освіченою людиною, яка
чита
ла

латинською мовою
, вивча
ла
французь
ку та італійську поезії, але
не тільки книжка
ми він цікавився
. Він подорожував і
закарбовував в пам’яті побачене, тому
люди,
яких він описує такі ж, як живі
.

Велика частина

Середньо-англійської прози є релігійною
. Джон Вікліф, священик, критикув
ав
багато релігійних
іде
й
свого часу. Він був в Оксфорді, але був змушений виїхати, тому що його
напади
на церкву вже не могл
и

більше терпіти. Одне
з його переконан
ь в тому, що кожному
, хто
би
хотів прочитати Біблію дозвол
ялося б це
зробити
.

Але як це могло
бути зроблено неосвіченої
люди
ни
, коли Біблія була

Латин
ою
? Деякі частини дійсно були
перекладені
Стар
ою
Англійськ
ою, але Ві
кліф організував виробництво всієї Біблії англійськ
ою мовою. Він сам переклав
частину
її
. Дивно, що
Ві
кліф
а
не
було
спален
о живцем за його напад
на релігійну практику. Після того як він був мертвий і похований, його кістки були викопані знову і кинули в потік, який впадає в річку Ейвон.

Важлива

прозова праця Сера Томаса Мелорі, була писана Середньою А
нглійсько
ю мовою.
Він написав вісім окремих оповідань про короля Артура і його лицарів, але коли Какстон
на
друкова
в
книги в 1485 (після смерті

Мелорі)
були

об’єднані в
одну довгу історію.3. Сучасн
а
англійська мова (1500-по сьогодні)


Пізні середньовічний
і
ранній
періоди
стали свідками
стійк
ого
процес
у
стандартизації англійської
мови
. Письмова та розмовна мова Лондона продовжувала розвиватися, і поступово почала мати більший вплив у країні в цілому. Протягом більшої частини
Середньовічного
періоду
діалект був саме тим варіантом,яким користувалися на більшій частині країни
,
і котрий був

більш-менш представлен
ий в писе
м
ності
- хоча де і в
ід
кого письменник навчився
правильно
писати
було ва
жлив
о. Саме в той час
"Лондон
ський стандарт" починає
домінувати, особливо
завдяки
нов
им
технологі
ям
друк
арства
,
а інші
регіональні
варіант
и мови стали розглядатися як різн
о
в
иди
.
Так я
к "Лондонськ
ий стандарт
" ста
ли

широко
використовувати
,
особливо в більш формальних контекстах і особливо серед більш
впливових прошарках
суспільства,
інші
регіональні
варіанти почали зникати, так як
не вважалися соціально престижними і вказували на відсутність освіти.

У цей же період ряд змін

відбувся і у вимові
(хоча не у всіх діалектах
одночасно
), які йдуть під збірною назвою "велике пересування голосних". Це були лінгвістичні звукові зміни, які відбуваються в кожній мові в будь-який період історії. Зміни у вимові не були результатом певних соціальних чи історичних чинників, а
ле
соціальні та історичні
фактори

допомогли розповсюдженню результатів цих

змін. В кінці кінців, так звані
чист
і
голосн
і
звук
и,
які як і раніше характеризують багато континентальних мов
зникли з
англійськ
ої
мов
и
. Фонетичні п
одвоєння

більшості
довгих і коротких голосних звуків були також втрачені,
що

сприяло багатьом

виключенням в
англійськ
ій вимові
, і
що

зараз
н
івелює

зв’язки
між багат
ьма
англійськи
ми
сл
о
в
ами

їх іноземними
еквівалент
ами.

Починаючи приблизно з 1600 року, дослідники, шукачі пригод, поселенці і солдат
и їхали
з Великобританії
з тим щоб
заснувати поселен
ня і колонії за кордоном. Вони брали

а
нглійську мову з
собою
. На піку своєї потужності, в ході 1
9-го століття, британці
може стверджувати, що сонце ніколи не
згасне
на
д
їх
ньою
імпері
єю
. Сьогодні практично всі країни старої імперії стали незалежними. Проте, більшість з них в даний час
є
членами Сп
івдружності Націй, та англійська
мова, як і раніше є важлив
ою
для них.

Після Другої світової війни Сполучені Штати стали
тим чим була Англія
в 19 столітті: політично і економічно однією з
наймогутніших країн у світі. Так само як

і
влад
а, розповсюджувалася і англійська мова
.

Ще п
'ятсот років тому
в Північній Америці
не говор
или
англійською мовою. Американські індіанці мали свої власні мови. Так само
як і
інуїт
и
(їх часто називають "ескімос
и
") і алеут
и
в Канаді. Так
само як і австралійські
аборигени

і маорі в Новій Зеландії.

Англій
ці
при
були
і створили свої колонії.
Після них приходили інші люди
з
інших частин світу, приносячи
різн
і
мов
и

та
культур
и
.

Населення Великобританії складає всього близько 58 мільйонів. Але у всьому світі англійською мовою говорять понад 700 мільйонів чоловік.

Передбачається, що принаймні 100 мільйонів людей по всьому світу використовують англійськ
у
мов
у
в якості іноземної мови.Висновок


Германська мовна сім’яГерманська гілка
індоєвропейської мовної сім'ї.

Англійська
мова
є членом
германської мовної гілки
.

Англійськ
а
мов
а

– це
західно
-германська мова
, що походить від англо-фризьк
их
діалектів
,
прин
есених
до Великобританії
Германсь
ким
и завойовниками
.

Таблиця показує коротку хронологію Англійської мови, ілюструє основні моменти його розвитку
.
У зв'язку з численними вторгненнями
,
місцев
ий
діалект роз
вився
в мову
світового масштабу
.

Ще з
овсім недавно,

англійська мова стала "лінгва франка", глобальн
ою
мов
ою
, регулярно в
живаною
багать
ма
країн
ами
, для яких англійська не є рідною мовою.Список літератури


Evans E. J., Illustrated guide to British History, London, 1999.

Farrell, M., The World of English, England,

Longman, 1995.

England. History, Geography, Culture. /
Под ред. В.С.Кузнецовой. – М.,1976.

O’Driscoll, James, Britain, Oxford University, England Press, 1995.

Thorney, G.C., An Outline of English Literature, England, Longman, 1984.


Оценка: 0. | Оценило 0 человека.
ВНИМАНИЕ
Уважаемые гости, хотим обратить Ваше внимание на то, что все представленные работы на этом сайте получены с публичных ресурсов, находятся в свободном доступе, не являются уникальными и не подходят для их сдачи "как есть".
Если вы обладаете авторским правом на какую либо информацию, размещенную на нашем сайте и не согласны с её общедоступностью, обязательно сообщите нам об этом.
Данные работы Вы можете использовать в качестве дополнительных материалов для написания своего реферата либо любой другой работы.
В ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ
Мы настоятельно рекомендуем нашим пользователям самостоятельно выполнять все работы. Но бывают ситуации, когда нет возможности, либо элементарно времени, чтобы самому заниматься той или иной работой. В этом случае можно заказать выполнение за вас реферата, курсовой и т.д. Но будет ли такая работа соответствовать всем вашим критериям? Сомневаемся. Поэтому хотим дать вам хороший совет. Найдите на нашем сайте работу, максимально подходящую под ваши критерии. Закажи повышение оригинальности и получите уникальную работу для сдачи. Это сэкономит вам деньги и вы получите именно то, что хотели.
НОВОСТИ НАУКИ
Обратная связь
По всем интересующим вас вопросам обращайтесьна почту:


Если у вас есть интересная работа и вы хотите ей поделиться, присылайте ее нам и мы обязательно разместим ее на нашем сайте, а пользователи обязательно скажут вам спасибо: