Поделись:

РАЗДЕЛЫ
Авиация и космонавтика (292)
Административное право (113)
Английский язык (62064)
Арбитражный процесс (22)
Архитектура (98)
Астрология (15)
Астрономия (4788)
Банкосвкое дело (4987)
Без категории (14560)
Безопасность жизнедеятельности (2585)
Биографии (3219)
Биология (4036)
Биология и химия (1421)
Биржевое дело (61)
Ботаника и сельское хозяйство (2694)
Бухгалтерский учет и аудит (7694)
Валютные отношения (47)
Ветеринария (45)
Военная кафедра (732)
География (4779)
Геодезия (27)
Геология (1186)
Геополитика (42)
Государство и право (19449)
Гражданское право и процесс (434)
Делопроизводство (17)
Деньги и кредит (96)
ЕГЭ (32)
Естествознание (92)
Журналистика (899)
ЗНО (47)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (475)
Инвистиции (91)
Информатика (3452)
Информатика, программирование (5960)
Исторические личности (2109)
История (20812)
История техники (765)
Кибернетика (60)
Коммуникации и связь (3050)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (580)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (102)
Криминология (46)
Кулинария (1147)
Культура и искусство (8212)
Культурология (501)
Литература (зарубежная) (2035)
Литература и русский язык (11459)
Логика и логстика (545)
Маркетинг (7739)
Медицина и здоровье (9936)
Международное право (79)
Международные отношения (2189)
Менеджмент (11960)
Металлургия (82)
Москвоведение (764)
Музыка (1307)
Налоги и налогооблажение (199)
Наука и техника (1139)
Начертательная геометрия (9)
Окультизм и уфология (8)
Педагогика (7566)
Политология (3650)
Право, юриспруденция (3708)
Предпринимательство (406)
Промышленность и производство (6865)
Психология (8363)
Психология и педагогика (4048)
Радиоэлектронника (364)
Реклама (948)
Религия и мифология (2829)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4709)
Статистика (80)
Страхование (105)
Строительство (1984)
Таможенная система (655)
Теория государства и права (219)
Теория организации (35)
Технология (492)
Транспорт (2552)
Туризм (80)
Уголовное право и процесс (369)
Управление (105)
Физика (3298)
Физкультура и спорт (4360)
Философия (6846)
Финансовые науки (4389)
Финансы (5237)
Химия (2195)
Цифровые устройства (22)
Экология (4322)
Экономика (19673)
Экономико-математическое моделирование (644)
Экономическая география (113)
Экономическая теория (2472)
Этика (887)
Юриспруденция (268)
Языковедение (135)
Языкознание и филология (1140)
Счетчики


Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы
Раздел: Журналистика

ЭСЭ ПА ПУБЛІЦЫСТЫЦЫ ЯНКІ КУПАЛЫ


Безмацерных Кацярыны

3 група, 3 курс
Эсэ па публіцыстыцы Я.Купалы:

1919 год. Сучаснасць.

Адбудова Беларусі. Незалежнасць.
Незалежная дзяржава і яе народы. Моладзь ідзе! Торжышча.
Больш самачыннасці
(артыкулы 1919 года)


Чытаеш Купалу 19 года – усё зразумела і блізка, бо нешта
ў той ці іншай ступені
актуальна
е
і сёння. На жаль. І белрускі менталітэт, што вымалёўваец
ца ў публіцыстыцы Купалы,
нагадвае наш сучасны.

Аўтар у творах

Аўтар у творах паўстае чалавекам
дзейсным
: “І гэта [ адбудаванне Беларусі] трэба зрабіць як найхутчэй”.
Патрыятычным
: “Край наш сам па сабе
багаты
, толькі чужыя гаспадары яго знішчылі”
. А беларускае адраджэнне ён называе “
вялікай святой ідэяй”.

Цвёрды ў сваёй пазіцыі
і
смелы.
Напрыклад, заваёўнікаў ён не баіцца называць
ворагамі.


Турботы Купалы

Разбурэнні падчас першай сусветнай вайны

На гэтыя тэмы гутараць і сёння (Праўда, пра н
аступствы другой сусветнай
, у асноўным)

“Ужо ад нейкага часу ў Францыі працуе паўмільёна людзей над адбудовай таго, што вайна разрушыла”. Антытыза – пасіўная Беларусь. Пра пасіўнасць “бульбяша”
мы чуем і сёння. І – прынамсі ў маёй галаве – сядзіць стэрэатып пра еўрапейца куд
ы больш спрытнейшага за нас
.

“Цэлы свет ведае, што самыя крывавыя бітвы, самае дзікае зніштажэнне людзей і іх дабра ў гэту вайну
– было на Беларусі”. Водгукі гэтага даходзяць да нас і сёння.Незалежнасць


Зноў жа – актуальна!

“На ўсякую іншую незалежнасць кожны з вамі згодзіцца, абы толькі не на беларускую”. Хіба незалежная Беларусь у свядомасці сярэднестатыстычнага грамадзяніна? Сярэднестатыстычны грамадзянін РБ чытае рускую масавую літаратуру і глядзіць рускае тэлебачанне. Пачуўшы роднае слова, запытваецца: “Вы выкладаеце ў школцы літаратуру?”

Купала паглядае ў бок Расіі са злосцю (А такое цяпер, у 21 стагоддзі, часцяком назіраецца ў колах нацыянальнай беларускай інтэлігенцыі) “Прымерам такога
здзеку,
такога
зневажання дужэйшым слабейшага
можа служыць добра ўсім нам знаёмая царская Расія”. Купала ўвогуле не баіцца мастацкіх сродкаў і словаў з моцным лексічным значэннем. Напрыклад, апеку дзяржаваў-заваёўніц ён называе “
воўчай

. Альбо піша: “
Стогне
пад ярмом Беларусь…”

Моцны, вобразны дзеяслоў, які, аднак, ужо тычыцца Беларусі


Талерантнасць беларуса

На мой погляд, сёння гэтае пытанне нядужа актуальнае. Купала піша вось што: “У нявольніка заўсёды больш помсты, нянавісці к другім
(нацыянальным меншасцям – К. Б.)
, чымся ў чалавека вольнага”. Сёння культурнага інтэграцыя з Расіяй, на мой погляд, у свядомасці сярэднестатыстычнага беларуса ўжо адбылася
(дакладней, руская мова ---
разам з ёй руская культура
--- зацямняюць беларускую культуру). Але гэта не ўспрымаецца як гвалт, няволя, а ўспрымаецца цалкам нармалёва.
І аніякай нянавісці да чужынцаў у нас няма. (Гэта больш актуальна для Масквы)

Усясветная вайна Захаду

“Вы стварылі ўсясветную вайну за свае кішанёвыя інтарэсы”
. Цяпер гэта не сугучнае беларускай сучаснасці

Пасіўнасць беларуса

“Ліха церпім і чакаем,
што вось нехта прыйдзе і гэта наша ліха пабярэ з сабою”.

Актуальна сёння. І, мяркую, можна прымяніць як да народа ў цэлым, так і да асобнага суб’екта. І нездарма студэнтам кажуць: “Не чакайце, што выкладчык запхае веды ў вашу галаву. Усё залежыць ад вас”


Беларускі народ вачыма Купалы

- Дэмакратычны

- Ужыўчывы

-

“У паднявольнае ярмо”


нікога “запрагаць” не будзе

- Пасіўны ў масе
(“Ці не час ужо пакінуць благую прывычку сядзець і сядзець, чакаць і чакаць?”)

- моладзь - дзейснаяСтыль
публіцыстыкі
Янкі Купалы

Першае, што кідаецца ў вочы, - гэта эмацыйнасць Янкі Купалы, што выражаецца ў шматлікіх клічніках. Артыкул “Моладзь ідзе
!
” – поўны аптымізму.


“Набок з дарогі, панове і гаспада з Захаду і Усходу!

Беларуская моладзь ідзе!
(радасць і узнёсласць Купалы падкрэсліваецца клічнікам – К.Б.)


Выразнасці і эмацыйнасці дадаюць і рытарычныя пытанні:

“Ужо ад нейкага часу ў Францыі працуе паўмільёна людзей над адбудовай таго
,
што вайна разрушыла. У Бельгіі таксама кіпіць работа ў гэтым напрамку, якой прымушаны дапамагаць немцы, - а ў нас?” Пытанне “а ў нас
?
” з’яўляецца далучальнай канструкцыяй, што пад
к
рэслівае яго.

У ягонай публіцыстыцы
даволі шмат абзацаў. Часцяком усяго адзін сказ – гэта ўжо цэлы абзац. Напрыклад, “І Беларусь жабруе!”, “Так быць не павінна”. Такі прыём акцэнтуе ўвагу на пэўнай думцы. Артыкул “Адбудова Беларусі” сканчваецца сказам “Жыццё не чакае”, вынесеным ў асобны абзац. На мой погляд, гэта даволі ўдалы прыём паставіць кропку над артыкулам.
Такое я сустракаю і ў сучасных журналісцкіх тэкстах.

Загалоўкі Купалы даволі лаканічныя, канкрэтныя, інфармацыйныя. І адразу можна зразумець, пра што ідзе гаворка.

Часцяком ўжываюцца звароткі, каб выклікаць давер у чытача: “Цяпер,
браты
…” ( менавіта
браты

гэтая лексічная адзінка
прымушае ставіцца да
аўтара з прыязнасцю
)
, “Так,
сябры
, гэта вялікая праява!”

(
сябры
-

таксама паказчык прыязнага стаўлення аўтара да чытача), “Вам трэ было,
панове
…” (так аўтар звяртаецца да ворагаў)“Моладзь ідзе!”


Самы аптымістычны артыкул.
А сутыкацца з аптымістычным – заўжды прыемна.

“Цяпер, браты, ідуць сыны беларускіх мужыкоў, ідзе наша беларуская моладзь!

… Нацыянальнае беларускае жыццё
пачынае кіпець, палаць праўдзівым, вечным і жыватворным полымем

.

Цяпер сітуацыя змянілася. З’яўляецца моладзь, што пачынае гутарыць па-беларуску, цікавіцца беларускай культурай. Але ж, мне падаецца, што гэтая з’ява не настолькі масавая, інтэнсіўная і заўважная, каб гучна выкрыкнуць: “Моладзь
ідзе!” Ды і цяпер далёка не ўсе
“сыны беларускіх мужыкоў”, то бок “ураджэнцы сельскай мясцовасці”, калі па-сучаснаму. І нацыянальнае жыццё не “кіпіць”, як у 1919 годзе, калі пісаўся гэты артыкул.

“Мы жывём і будзем жыць, бо з намі і
беларуская вёска
”.
Купала прыводзіць у прыклад вёску Блонь, дзе “сяляне-
беларусы
не забылі ўсяго свайго роднага”. Але
падаецца, што тут аўтар
крыху перабольшвае значнасць беларускай вёскі
і – я думаю – артыкул хутчэй гучна-аптымістычны, чым рэалістычны
. І вёскі Блоні з’явай наўрад ці былі масавай.
Сёння ж, мусіць, усё свядомыя (як модна казаць) сяляне-беларусы едуць
жыць
у горад. І нават з нацяжкай хіба скажаш: “З намі беларуская вёска”?


Оценка: 0. | Оценило 0 человека.
ВНИМАНИЕ
Уважаемые гости, хотим обратить Ваше внимание на то, что все представленные работы на этом сайте получены с публичных ресурсов, находятся в свободном доступе, не являются уникальными и не подходят для их сдачи "как есть".
Если вы обладаете авторским правом на какую либо информацию, размещенную на нашем сайте и не согласны с её общедоступностью, обязательно сообщите нам об этом.
Данные работы Вы можете использовать в качестве дополнительных материалов для написания своего реферата либо любой другой работы.
В ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ
Мы настоятельно рекомендуем нашим пользователям самостоятельно выполнять все работы. Но бывают ситуации, когда нет возможности, либо элементарно времени, чтобы самому заниматься той или иной работой. В этом случае можно заказать выполнение за вас реферата, курсовой и т.д. Но будет ли такая работа соответствовать всем вашим критериям? Сомневаемся. Поэтому хотим дать вам хороший совет. Найдите на нашем сайте работу, максимально подходящую под ваши критерии. Закажи повышение оригинальности и получите уникальную работу для сдачи. Это сэкономит вам деньги и вы получите именно то, что хотели.
НОВОСТИ НАУКИ
Обратная связь
По всем интересующим вас вопросам обращайтесьна почту:


Если у вас есть интересная работа и вы хотите ей поделиться, присылайте ее нам и мы обязательно разместим ее на нашем сайте, а пользователи обязательно скажут вам спасибо: