Поделись:

РАЗДЕЛЫ
Авиация и космонавтика (292)
Административное право (113)
Английский язык (62064)
Арбитражный процесс (22)
Архитектура (98)
Астрология (15)
Астрономия (4788)
Банкосвкое дело (4987)
Без категории (14560)
Безопасность жизнедеятельности (2585)
Биографии (3219)
Биология (4036)
Биология и химия (1421)
Биржевое дело (61)
Ботаника и сельское хозяйство (2694)
Бухгалтерский учет и аудит (7694)
Валютные отношения (47)
Ветеринария (45)
Военная кафедра (732)
География (4779)
Геодезия (27)
Геология (1186)
Геополитика (42)
Государство и право (19449)
Гражданское право и процесс (434)
Делопроизводство (17)
Деньги и кредит (96)
ЕГЭ (32)
Естествознание (92)
Журналистика (899)
ЗНО (47)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (475)
Инвистиции (91)
Информатика (3452)
Информатика, программирование (5960)
Исторические личности (2109)
История (20812)
История техники (765)
Кибернетика (60)
Коммуникации и связь (3050)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (580)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (102)
Криминология (46)
Кулинария (1147)
Культура и искусство (8212)
Культурология (501)
Литература (зарубежная) (2035)
Литература и русский язык (11459)
Логика и логстика (545)
Маркетинг (7739)
Медицина и здоровье (9936)
Международное право (79)
Международные отношения (2189)
Менеджмент (11960)
Металлургия (82)
Москвоведение (764)
Музыка (1307)
Налоги и налогооблажение (199)
Наука и техника (1139)
Начертательная геометрия (9)
Окультизм и уфология (8)
Педагогика (7566)
Политология (3650)
Право, юриспруденция (3708)
Предпринимательство (406)
Промышленность и производство (6865)
Психология (8363)
Психология и педагогика (4048)
Радиоэлектронника (364)
Реклама (948)
Религия и мифология (2829)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4709)
Статистика (80)
Страхование (105)
Строительство (1984)
Таможенная система (655)
Теория государства и права (219)
Теория организации (35)
Технология (492)
Транспорт (2552)
Туризм (80)
Уголовное право и процесс (369)
Управление (105)
Физика (3298)
Физкультура и спорт (4360)
Философия (6846)
Финансовые науки (4389)
Финансы (5237)
Химия (2195)
Цифровые устройства (22)
Экология (4322)
Экономика (19673)
Экономико-математическое моделирование (644)
Экономическая география (113)
Экономическая теория (2472)
Этика (887)
Юриспруденция (268)
Языковедение (135)
Языкознание и филология (1140)
Счетчики


Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( ІІ частина)11. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на спеціальності медичного та ветеринарно-медичного спрямувань або на навчання за програмами молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму та джерела фінансування навчання. Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу. До заяви вступник додає:документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфіка�...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Як подати апеляцію на результати ЗНО?Результати зовнішнього тестування важливі для абітурієнтів, оскільки від кількості набраних балів залежить їх вступ до ВНЗ України. Тому, якщо учасник ЗНО має сумніви щодо того, наскільки правильно та об’єктивно було оцінено його знання, йому варто подати апеляційну заяву щодо результатів тестування з певного предмету. В історії зовнішнього незалежного тестування вже були випадки, коли апеляційна комісія, розглянувши заяви учасників ЗНО, приймала рішення про зміну кількості балів. Для цього члени комісії ще раз переглядали роботи, перераховували бали, контролювали, чи вірно відскановано і внесено до бази всі відповіді. Зверталася увага на те, наскільки акуратно учасник зовнішнього незалежного тестування заповнив бланки з тестовими завданнями, що дуже важливо для розпізнавання відповідей. В одному випадку апеляційна комісія додала бали, оскільки було виявлено, що під час перевірки був застосований інший ключ правильних відповідей. В Іншому – зменшила, оскільки абітурієнт написав відповіді настільки нерозбірливо, що деякі з відпо�...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( ІІІ частина)21. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) відповідного напряму на навчання зі скороченими термінами підготовки, приймаються на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами за фаховими вступними випробуваннями. 22. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче встановленого цими Умовами рівня зараховуються:особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);особи, яким Законом Укра�...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Варіант тесту з фізикизовнішнього незалежного оцінювання 2007 рокуз відповідями та коментарямиДля підготовки та виконання тесту з фізики ЗНО 2007 року слід користуватися підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Зміст завдань тесту відповідає програмовим вимогам зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.Частина ІЗавдання 1–25 з вибором правильної відповіді1. Тіло рухається у площині хОу. Визначте, яка з наведених на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла.АБВГ0υх, м/сх, м55Дt, c0υх, м/с55t, c0х, м55t, c0y, м550y, мх, м55Правильна відповідь: ГКомпоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Механічний рух. Система відліку.aх, м/с2t, c01015521-1-22. Для прямолінійного руху за графіком залежності проекції прискорення тіла від часу визначте графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу. υ0Х=5 м/с.АБВГДt, c0υх, м/с1010155515-5t, c0υх, м/с1010155515-5t, c0υх, м/с1010155515-5t, c0υх, м/с1010155515-5t, c0υх, м/с1010155515-5Правильна відповідь: ДКомпоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і �...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( І частина)Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І – ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (із змінами), від 13.12.2006 № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (із змінами) та від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в усіх державних та комунальних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового ...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Таблица 1.1.СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИКам’яний вікПалеолітРанний1 млн – 150 тисПечера, вогонь, примітивні знаряддя праці, збиральництво, полювання, стадо.Средний150 – 40 тис Нові знаряддя праці, домівки, здобич вогню, мова, лічення, одяг, зародження мистецтва, рід.Поздний 40 – 11 тисУдосконалення знарядь праці, одягу, домівок, мистецтво, релігія, плем’я. Мезоліт11 – 9 тисМікроліти, лук та стріли, собака, човен, розвиток релігії та мистецтва.НеолітVII – IV тис. до н. е.Землеробство, скотарство, ткацтво, кераміка, плем’я, розвиток релігії.ЕнеолітIV – III тис. до н. е. Мідь, розділення скотарства (кочовий) та землеробів (осілий)Бронзовий вікIII – I тис. до н. е.Бронза, розділення скотарства та землеробства, ремесло, торгівля, племінний союз.Залізний вікВід I тис. до н. е.Обробка заліза, перші держави, розвиток ремесел, торгівлі, мистецтва, релігії.Трипільская культура - IV – III тис. до н.е.Дністер, Дніпро, частина Карпат.Племенные союзыКімерійці X-VII до н. е.Скіфи VII-III до н. е.Сармати III до н. е. – III стАнти V – VII стГреческие города-колонии (с VII - IV ст. до н.е.)Борисфен, Ольвія, Херсонес, Пантікопей, Тіра, Каркінітід�...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Про порядок подання та розгляду апеляцій учасників ЗНОУчасники зовнішнього оцінювання мають право на апеляцію щодо: 1. Результатів тестування.Розгляд таких апеляційних звернень здійснюється апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти. Предметом розгляду апеляційних заяв щодо результатів тестування є: - встановлення об’єктивності оцінювання відповідей учасників зовнішнього незалежного оцінювання на тестові завдання відкритого типу; - перевірка правильності визначення результату учасника тестування під час автоматизованої обробки бланків відповідей і його персоналізації. 2. Порушень процедури проведення тестування, які, на думку заявника, негативно вплинули на результати його роботи.Розгляд таких звернень здійснюють регламентні комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти. До порушень процедури проведення тестування, стосовно яких може бути подана апеляція, відносяться: запізнення на зовнішнє незалежне оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів через проблеми, пов’язані з організованим підвезенням їх до пунктів т...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Положення про громадський контроль за проведенням ЗНО в Україні1. Загальні положення1.1 Громадський контроль за проведенням зовнішнього незалежного оціню¬вання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів (зарахуванням до вищих навчальних закладів (далі - зарахування до ВНЗ) здійснюється з метою забезпечення їх відкритості та прозорості, широкого та об'єктивного інформування громадськості про їхній перебіг. 1.2 Це Положення визначає організаційні та функціональні засади громадського контролю за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ, права та обов'язки громадських спостерігачів. 2. Процедури ЗНО та зарахування до ВНЗ, що підлягають громадському контролю2.1. Громадський контроль здійснюється на всіх етапах організації та проведення ЗНО, а також зарахування до ВНЗ: 2.1.1 Реєстрація учасників ЗНО. 2.1.2 Проведення ЗНО в пункті тестування (у тому числі додатково, сесії). 2.1.3. Обробки та перевірки бланків відповідей учасників ЗНО. 2.1.4 Розгляд апеляційних заяв. 2.1.5. Проведення вступних конкурсів та зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів. 2....
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Министерство науки и образования УкраиныДнеропетровский национальный университет им.О.ГончараФакультет психологииРеферат на тему:"Нарушения памяти (амнезии)"Подготовила:студентка гр.ДК – 08 -1Козелецкая Л.А.Проверила:Никанорова Ю.В.Днепропетровск 2010ВступлениеАмнезия — заболевание с симптомами отсутствия воспоминаний или неполными воспоминаниями о произошедших событиях.Упорядоченный набор оттенков серого цвета соединяет собой две крайности черное и белое. Психика человека так же существует в рамках двух полюсов нормы и паталогии.Аналогичные процессы присутствуют и в работе одного из важнейших механизмов психики - памяти человека.Надо сказать, что к числу расстройств памяти относят ряд нарушений, называемых не только знакомым для многих термином "амнезия". Существует так же и множество классификаций расстройств памяти, в которых этот термин зачастую даже не упоминается. Данная работа направлена на расширение рамок познания в области нарушений деятельности памяти.Виды амнезийамнезия память расстройство"Ретроградная амнезия" проявляется в виде нарушения памяти на �...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Правильні відповіді на тестування з економіки 2008 року№Зміст завданняПравильна відповідьВідповідність завдань підручникам, посібникам, затвердженим (рекомендованим) МОН України1Укажіть характеристику людських потребБезмежністьМоя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.5.Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.27.2Визначте, що не є засобами праціСировина, матеріалиЗагальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.37.3Укажіть, у чому полягає сутність роздержавленняЛіквідація монополії держави на власністьМоя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.63.4На рисунку зображено криву байдужостіспоживача N. Визначте, споживаннюякого продукту він віддає перевагу.ЧайМоя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириле�...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Правильні відповіді на тестування з економіки 2008 року (додаткова сесія)№Зміст завданняПравильна відповідьВідповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим (рекомендованим) Міністерством освіти і науки України, нормативно-правовим актам1Визначте, що є колективною потребоюПотреба кожного учасника хору в перемозі на конкурсі хорових колективівЕкономіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев’юк. – К.: Навчальна книга, 2005.- С.20.Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.25.2Визначте головну мету виробництваСтворення споживчих благЗагальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.44.3Укажіть, як називається процес переходу приватної власності в державнуНаціоналізаціяЗагальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Відповіді на ЗНО-2010 з хіміїЗміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання.Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим МОН УкраїниЗміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони. А 6 Б 20 В 13 Г 16Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20Зміст завдання: Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Вr. А 45 Б 44 В 43 Г 42Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.25-29Зміст завдання: Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2.А 1s22s2Б 1s22s22p1 В 1s22s22p2 Г 1s22s22p3Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.34-39Зміст завдання: Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса ( формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80. А 22 Б 23 В 32 Г 40Буринська Н.М. Х...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року№ і зміст завданняПравильна відповідь1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.A2. Визначте формулу складної речовини.A AlБ N2В O3Г SO3Г3. Правильний запис повного йонного рівняння - це ...A CuO + 2HCl = Cu2+ + Cl2- + H2OБ CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + Cl2- + H2OВ CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + H2OГ Cu2+ + O2- + 2H+ = Cu2+ + Cl2- + H2OВ4. Ізотопи - це ...A нукліди одного хімічного елементаБ нукліди різних хімічних елементівВ прості речовини одного хімічного елементаГ прості речовини різних хімічних елементівA5. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва?A атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталейБ атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронівВ атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнівГ Сульфур і Хром мають однакову валентність за ГідрогеномБ6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами ...A 15 і 16Б 7 і 15В 8 і 16Г 15 і 33A7. Сполука з йонним зв’язком ...A H2Б ...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року№Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р.Відповідність завдання підручникам,посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України1Зміст завдання:Виберіть формулювання закону сталості складу речовин:Правильна відповідь: «якісний і кількісний склад речовин молекулярної будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження і способів добування».Відповідність програмі: сталість складу речовинБуринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.45.2Зміст завданн: Визначте формулу складної речовини:Правильна відповідь: Н2ОВідповідність програмі: прості й складні речовиниБуринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.3Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова:Правильна відповідь: H2SO4; SO3; Na2SO4.Відповідність програмі: ступінь окисненняБуринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.594Зміст за�...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року (додаткова сесія)№Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р.Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України1Зміст завдання: Виберіть формулювання закону Авогадро:Правильна відповідь: « в однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул»;Відповідність програмі: закон АвогадроБуринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.93.2Зміст завдання: Визначте склад молекули простої речовиниПравильна відповідь: Н2Відповідність програмі: прості й складні речовиниБуринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.3Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Нітрогену однакова:Правильна відповідь: HNO3; N2O5; NaNO3;Відповідність програмі: ступінь окисненняБуринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.594Зміст завдання: Визначте правильне твердженн...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
ХІМІЯТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє:• відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;• рівень навчальних досягнень учнів;• ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладівдо подальшого навчання у вищих навчальних закладах. При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням хімії.ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ1. Позначте твердження, що розкриває закон об’ємних відношень: об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до об’ємів добутих газоподібних продуктів як:А невеликі цілі числа; Б добутки цілих чисел;В кількості цих газів;Г відносні густини цих газів.Правильна відповідь: АКомпоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати визначення законів, що вивчені.2. Позначте співвідношення мас йоду та розчинника від...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Відповіді на ЗНО-2010 з фізикиЗміст завданняПосилання на підручникиКамінь, який кинули з вікна другого поверху з висоти 4 м, впав на поверхню землі на відстані 3 м від стіни будинку. Визначте модуль переміщення каменя. А - 3мБ - 4мВ - 5мГ - 7мФізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – § 2, 3.Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 9 кл. серед. загальноосв. шк. – К.: Освіта, 2002. – Ч. 1. – § 21.На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості x? автомобіля від часу t при прямолінійному русі. Визначте інтервал часу, коли модуль прискорення є мінімальним.А від 0 до 10 сБ від 10 с до 20 сВ від 20 с до 30 сГ від 30 с до 40 сФізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – § 9-12.Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 9 кл. серед. загальноосв. шк. – К.: Освіта, 2002. – Ч. 1. – § 27, 30-31.Кулька без початкової швидкості скотилася з похилого жолоба завдовжки 0,72 м. Знайдіть прискорення, з яким рухалася кулька. Покази секундоміра (див. фото 1 і 2) означають хвилини, секунди та соті частки сек...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з фізики№ і зміст завданняПравильна відповідь1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 - Зt + 2t2, де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху.А - 6 м/сБ 5 м/сВ 6 м/сГ 8 м/сБ2. За поданим графіком залежності координати тіла від часу визначте можливий графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу.A3. Вантаж масою 5,19 кг підвішено до невагомих стержнів (див. рисунок). З'єднання у точках А, В, С є шарнірними. Довжина стержня АВ становить 70 см, довжина стержня ВС -35 см. Визначте силу, що стискає стержень АВ. Уважайте, що g = 10 м/с2, корінь квадратний з 3 дорівнює 1,73.A 20 НБ 30 HВ 50 HГ 60 HГ4. Брусок тягнуть угору похилою площиною. Рух бруска є рівномірним. Визначте ККД цієї похилої площини, якщо її довжина дорівнює 0,5 м, а висота — 0,2 м. Результати зважування бруска подано на фото, розміщеному праворуч. Уважайте, що g - 10 м/с2.A 85%Б 80%В 75%Г 50%Б5. Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік, що відображає залежність потенціальної енергії цієї кульки від часу.В6...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з української мови та літератури№ і зміст завданняПравильна відповідь1. Синоніми наведено в рядкуА зустрічати гостя – проводжати гостяБ жвавий хлопчина – прудкий хлопчинаВ привозити подарунки – привезені подарункиГ будівельний кран – водопровідний кранБ2. Фразеологічний зворот ужито в рядкуА А мелодія лине, як дніпрова вода.Б Людська заздрість – гірша, як слабість.В Ішов би робити, а не байдики бити!Г За Борисполем житом виспілим хоч які замилуються очі.В3. Складним є реченняА Верби, схилившись над тихим Дінцем, розчісують коси зелені.Б На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.В Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі.Г Пішла дорога то маленькими сосновими лісками, то болотами, то полями.Б4. Не відмінюються всі слова рядкаА бюро, журі, вікноБ кенгуру, турне, ательєВ тире, вапно, жалюзіГ графіті, інтерв’ю, колесоБПрочитайте текст і виконайте завдання 5–7 до нього.(1)Постукала весна в прозорий кришталь вікон, торкнулася серця лоскітливим подихом травня й невтримно поманила в замріянний гай. (2)А в гаю синім�...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Правильні відповіді на тестування з української мови і літератури 2008 рокуЧастина 1Українська мова 1. Антоніми вжито в прислів'їА. Добро далеко розходиться, а зло ще далі. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2005. - С. 219. 2. Фразеологічний зворот ужито в реченніБ. Минає день, тиждень, місяць і півроку збігло за водою. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2005. - С. 234. 3. Простим є речення А. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підручник для 9 кл. - К.: Освіта, 2002. - С. 10.4. Числівник є в реченні В. Дуб уже ріс кількадесят років. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2006. - С. 226-229. Прочитайте текст і виконайте завдання 5-7. (1)Щороку під кінець травня земля набирається сили і її живлющі соки до схочу напоюють зело. (2)Саме під цю пору на Поліссі починає густо цвісти азалія. (3)Її жовтий цвіт мовби велетенське мереживо �...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
МАТЕМАТИКАТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИТест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє:відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;рівень навчальних досягнень учнів;ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для класів, шкіл, ліцеїв і гімназій математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням математики.Частина 1ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІРозташуйте у порядку спадання числа ; ; .АБВГД; ; ; ; ;; ; ; ;; Правильна відповідь: А.Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Дійсні числа. Порівняння чисел. Основна логарифмічна тотожність. Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних. Визначте, скільки грошей треба покласти на рахунок, щоб через рік отримати 60 грн. прибутку.АБВГД11501050950850750Пра...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Правильні відповіді на тестування з української мови і літератури 2008 року (додаткова сесія)ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти 26 червня 2008 року) Частина 1Українська моваЗавдання 1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.1. Завдання: Виділене слово вжито в прямому значенні в реченніВідповідь: Як хороше, коли в осінній млі летять ширококрилі журавлі. 2. Завдання: Фразеологічний зворот ужито в реченні Відповідь: Поет не той, у кого тільки й духу, що вниз пливти за течією. 3. Завдання: Простим є речення Відповідь: Уже в садках наливаються свіжим соком яблука, груші та вишні. 4. Завдання: Немає частки в рядку Відповідь: Буквар – не тільки букви, а й мова. Прочитайте текст і виконайте завдання 5–7.(1)Віками ткалося мереживо переказів про велику княгиню Ольгу як діяльну, мудру правительку й захистницю нашої землі. (2)Образ Ольги постає зі сторінок «Повісті минулих літ» Нестора Літописця, творів візантійських хроністів і письменників. (3) В епоху, коли війна б...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Відповіді на ЗНО з української мови 2010 року - III сесіяНомер і зміст завданняВідповідність завдання програмі ЗНО 2010 року, підручникам і посібникам, затвердженим МОН УкраїниПрочитайте текст і виконайте завдання 1-7.(1) У моїй батьківщині на/світанні колишуться польовими доріжками навантажені хлібом вози. (2) Удосвіта часом кукурікають півні, вечорами линуть до/гори сині димочки. (3) У моїй батьківщині осінь по/тихеньку ступає в червоних чобітках заквітчана в соняшники й китиці винограду. (4) Вечірні тумани заступають хороводи русалок, і зорі, на диво, сяють близько над землею, що/б можна було говорити до них. (5) У моїй батьківщині сонце ходить босоніж, підперезане бабиним літом, з червоною калиною в русявому волоссі.1. У переносному значенні вжито в тексті виділене словоА колишуться вози Б кукурікають півні В осінь ступає Г зорі сяютьЛексика. Пряме та переносне значення словаГлазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.: Педагогічна преса, 2005. – С. 208.2. Фразеологізмом є вислів А сині димочки Б вечірні тумани В ходити босоніж Г бабине літоФразеологія.Глазова О. П., Кузнєцов...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Відповіді на ЗНО з української мови 2010 року - I сесіяУмова завдання та правильна відповідьПрочитайте текст і виконайте завдання 1–7.(1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, головному – взаємності з життям, зі світом. (5) Колискова – це не/наче душа, яка ходить навшпиньках. 1. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово ходить навшпиньках 2. Фразеологізмом є вислів відкривається шлях3. Окремо в цьому тексті пишуться слова в/перше 4. Іменник виділено в словосполученні з тексту починається з колискової 5. Вставне слово вжито в реченні четвертому 6. Складним є речення п’яте 7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні третьому8. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку громадянс..ка позиція, здаєт..ся в оренду 9. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку виконувати реч..тативом, промовис...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
Зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови ЗНО 2009№ і зміст завданняПравильна відповідьAufgabe 1. Lesen Sie die Überschriften (A-H) und die Kurztexte (1-5). Entscheiden Sie: Welche Überschrift passt zu welchem Kurztext? Zu jedem Kurztext gibt es nur eine Überschrift. Kreuzen Sie Ihre Lösung auf dem Antwortbogen an. Am Anfang sehen Sie ein Beispiel (0).0 Günter P. zerschneidet mit der Schere Stoffaffen. Teddybären verbrennt er im Ofen. Grausam? Im Gegenteil! Günter ist Testingenieur. Er prüft, ob neue Produkte für Kinder gefährlich sind. Sind giftige chemische Stoffe in dem Affenfell? Wie schnell fängt der Teddy Feuer? Gibt es Knöpfe oder andere Teile, die Kinder abreißen und verschlucken können? Nur Produkte, die diese Tests bestehen, dürfen in Deutschland in die Geschäfte.A Ohne Test geht’s nicht1 Gleichzeitig Auto fahren und telefonieren – dafür ist das Gehirn nicht ausgelegt, wie US-Psychologen feststellten. Ihr Fazit: Am Steuer zu telefonieren ist sogar noch gefährlicher, als betrunken zu fahren. Egal ob man die Freisprechanlage nutzt oder das Handy in Händen hält.B Ohne Maske ans Steuer2 Die Nutzung von Computern in der Schule oder zu Hause führt nicht unbedingt zu besseren Schulleistungen. "Je mehr Computernutzung, desto dümmer sind die Schüler, wenn sie aus vergleichbaren sozialen Verhältnissen stammen", sagen die deutschen Wissenschaftler. Eltern sollten darauf achten, dass der Computer nicht zu oft und nur sinnvoll genutzt wird, zum Beispiel für die Recherche der Hausaufgaben oder durch die Verwendung einer Lernsoftware.C Den Schulweg testen3 Eine Maske beim Fahren kann den Kaskoschutz gefährden. Narren in der Karnevalszeit sollten sich nicht mit einer Gesichtsmaske ans Steuer setzen. Denn Sicht und Gehör dürfen nicht beeinträchtigt werden. Wer verkleidet erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 10 Euro rechnen. Kommt es aufgrund de...
Оценка: 0. | Оценило 0 человека. Читать полностьюСкачать реферат
из 2
ВНИМАНИЕ
Уважаемые гости, хотим обратить Ваше внимание на то, что все представленные работы на этом сайте получены с публичных ресурсов, находятся в свободном доступе, не являются уникальными и не подходят для их сдачи "как есть".
Если вы обладаете авторским правом на какую либо информацию, размещенную на нашем сайте и не согласны с её общедоступностью, обязательно сообщите нам об этом.
Данные работы Вы можете использовать в качестве дополнительных материалов для написания своего реферата либо любой другой работы.
В ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ
Мы настоятельно рекомендуем нашим пользователям самостоятельно выполнять все работы. Но бывают ситуации, когда нет возможности, либо элементарно времени, чтобы самому заниматься той или иной работой. В этом случае можно заказать выполнение за вас реферата, курсовой и т.д. Но будет ли такая работа соответствовать всем вашим критериям? Сомневаемся. Поэтому хотим дать вам хороший совет. Найдите на нашем сайте работу, максимально подходящую под ваши критерии. Закажи повышение оригинальности и получите уникальную работу для сдачи. Это сэкономит вам деньги и вы получите именно то, что хотели.
НОВОСТИ НАУКИ
Обратная связь
По всем интересующим вас вопросам обращайтесьна почту:


Если у вас есть интересная работа и вы хотите ей поделиться, присылайте ее нам и мы обязательно разместим ее на нашем сайте, а пользователи обязательно скажут вам спасибо: